Väärtused

Vastutus

Vastutame antud lubaduste täitmise eest. See kehtib kõigi protsessis osalejate kohta: kliendid, töötajad, kogukonnad, riiklikud institutsioonid ja osanikud.

Areng

Areneme pidevalt, et leida uuenduslikke lahendusi tööprotsesside, protseduuride ja tegevuse lihtsustamiseks ja täiustamiseks. Alati on uusi sihte, mille poole pürgida - oleme väljakutseteks valmis.

Austus

Austame ümbritsevat maailma. Tegutseme rangete eetikastandardite kohaselt ja oleme sellega teeninud teiste usalduse. Olemasolevad suhted on meie jaoks olulised, mistõttu suhtume üksteisesse ja partneritesse alati suure lugupidamisega. Hindame inimeste ja arvamuste mitmekesisust. Oleme oma meeskonna, klientide ja tootemargi üle uhked.

Ohutus

Tegutseme viisil, mis kaitseb meie töötajate, nende tööga seotud inimeste, klientide ja avalikkuse tervist ja ohutust. Me hoolime ega tee mitte mingeid järeleandmisi.