Projektijuhtimine

Meie projektijuhtimise spetsialistidel on põhjalikud tehnilised teadmised juhtimissüsteemide alal, mis hõlmab lepinguid, riskihaldust, kvaliteedi-, keskkonna-, töötervishoiu ja -ohutuse juhtimist ning hinnakalkulatsioone

Olenemata projekti sisust on iga kliendi soov, et see valmib õigel ajal, ettenähtud eelarve piires ja vastab kokkulepitud kvaliteedile.

Selle tagamine nõuab suur hulga keerukate küsimuste kooskõlastamist. Meie projektijuhtimise meeskonnad saavad sellega suurepäraselt hakkama. Koordineerime ja juhime projekti kõiki etappe, sealhulgas nõuete ülevaatamine, materjalide hankimine, komponentide valmistamine ja monteerimine, järelevalve, ülevaatus, katsetamine ja kasutuselevõtmine. Peale selle pakuvad meie erinevate erialade insenerid ja tehnikud klientidele sõltumatuid eksperdiarvamusi, hinnanguid ja nõuandeid ning abistavad tehniliste normide ja kvaliteedistandardite järgimisel.

Scanweldi projektijuhtimise ja ehitusplatsi meeskonnad kasutavad kogu protsessi tõhusaks juhtimiseks moodsaid nutiseadmeid ja programme. Info kiire liikuvus ja jälgitavus annab projekti juhtkonnale värskeimat teavet reaalajas. See muudab kogu projektijuhtimise läbipaistvaks ja efektiivseks ning võimalikud kõrvalekalded tuvastatakse kõige varasemas faasis.