Valmistamine ja paigaldamine

Tööde tegemine algab ettevalmistustöödega

Paljud ehitustarindid on võimalik valmistada tehases, mis lihtsustab oluliselt monteerimistöid ehitusplatsil.

Scanweldi tehas asub Tallinna lähistel Jõelähtmel, kus eelvalmistatakse torudetaile, sekundaar- ja primaartugesid ning vajaduse korral muid keerukaid sõlmi ja seadmeid. Enamasti on ehitusplatsil palju erinevaid alltöövõtjaid ja ruumipuudus üleüldine. Hästi planeeritud ettevalmistustöö aitab seega säästa ressursse ja kiirendab kogu protsessi. Siiski tuleb suur osa töödest teha ehitusplatsil. Paigaldustööde nõuetekohane tegemine eeldab väga head ehitusplatsi meeskonda ja planeerimist, võttes arvesse kliendi eelistusi, teiste alltöövõtjate paigaldustöid ja tööohutuse nõudeid. Pidev planeerimine, koosolekud objektil ja tegevuste kooskõlastamine tagab projekti sujuva edenemise.