Teisaldussüsteemid ja elektrifiltrid

Scanweld toodab komponente materjali teisaldussüsteemide jaoks, näiteks mehaanilisi või pneumaatilisi konveiereid

Koostöös oma partneritega projekteerime ja paigaldame mehaanilisi ja pneumaatilisi konveiereid, eraldus- ja doseerimissüsteeme, silosid ning nendega ühendatavaid seadmeid ja torustikke.

Elektrifiltrid (ESP) on osakeste kogumise seadmed, mis indutseeritud elektrostaatilist laengut kasutades eemaldavad gaasivoolust tahkeid osakesi. Elektrifiltri filtreerimisjõudlus on väga suur ja samas vähendab see seadmest läbivoolava gaasi hulka vaid minimaalselt. Scanweld AS on paigaldanud arvukalt elektrifiltreid nii energiatööstuse, tselluloosi- ja paberitööstuse kui ka tsemenditööstuse jaoks.