Tallinna Küte AS # 2

  • Linna (Mustamäe-Kesklinna) kaugküttetorustiku ehitamine, 2011
  • DN800 eelisoleeritud 3 km torustiku paigaldamine, vee- ja kanalisatsioonitorustike ümberpaigutamine