Koostootmisjaamad

Koostootmisjaamas kasutatakse elektri tootmisel tekkivat soojust kohaliku piirkonna hoonete kütmiseks

Kui tavalises elektrijaamas on elektri tootmisel tekkiv soojus kasutu jääksaadus, siis koostootmisjaam toodab tarbijatele nii elektrit kui ka sooja vett.

Koostootmine tähendabki elektri ja sooja samaaegset tootmist. Viimase 15 aasta jooksul on Scanweld usaldusväärse töövõtjana osalenud paljude uute koostootmisjaamade rajamisel. Enamik töödest on olnud seotud kõrg- ja madalsurvetorustike, sh peaaurutorustiku paigaldamisega ning erinevate seadmete ja katlasüsteemide montaažiga.