Taastuvenergia elektrijaamad

Taastuvenergia on kiiresti laienev sektor

Peagi algab uute tuulegeneraatorite ja päikeseelektrijaamade ehitamine.

Scanweldi huvi on selles valdkonnas seotud eelkõige erinevate terasdetailide tootmise ja väiksemate tuulegeneraatorite mastide ehitamisega.