Ajutised rajatised

Ajutiste rajatiste hulka kuuluvad kontori- ja majutushooned (sh laod jms)

Vee- ja elektrivarustuse rajatised ning sellised infrastruktuuri objektid nagu juurdepääsuteed ja ehitustegevuse ajal vajalikud turvasüsteemid.

Saame neid süsteeme toota, paigaldada, rentida või müüa konkreetsest vajadusest lähtudes.