Veeldatud maagaas

Veeldatud maagaas (LNG) on vedelasse olekusse viidud maagaas, mida saadakse maagaasi jahutamisel temperatuurile -162 °C

Veeldamisel väheneb gaasi ruumala umbes 600 korda.

See tehnoloogia võimaldab gaasi mugavalt transportida laevade ja veokitega ega sõltu seega maa-alustest gaasitorustikest. Scanweld on valmis uuteks väljakutseteks veeldatud maagaasi valdkonnas.