Yleistä

Näkemys

Kehittää yritykseksi, joka täyttää asiakkaiden ja työntekijöiden kaikki odotukset ja pyrkii jopa ylittämään!

Scanweldin toiminta Virossa alkoi 1992, vain vuoden kuluttua siitä, kun Viro itsenäistyi toistamiseen

Ennen toiminnan aloittamista Virossa Scanweld oli tarjonnut teollisuusalan palveluja Ruotsissa jo useamman vuoden.

Ruotsalaisen teknologiaan liittyvän tietotaidon ja hankkimansa kokemuksen turvin Scanweldin toiminta Virossa ja Suomessa käynnistyi menestyksekkäästi.

Viron liityttyä Euroopan unioniin 2004, Scanweld laajensi toimintaansa menestyksekkäästi myös muualle läntiseen Eurooppaan ja yrityksen vuotuinen liikevaihto ylsi miljooniin euroihin.

Nykyään Scanweld on tunnettu alansa yritys Pohjoismassa ja Baltiassa. Virossa Scanweld luokitellaan kokonsa puolesta pk-yritykseksi. Ruotsissa toimiva Scanweld AB on erillinen yritys, mutta tiivis yhteistyö lisää molempien yritysten vahvuuksia ja parantaa kilpailuetua.