Teollisuusalat

Fossiilista polttoainetta käyttävät sähkön- ja lämmöntuotantolaitokset käyttävät polttoaineena hiiltä, maakaasua ja/tai polttoöljyä

Energiantuotanto

Kaasuputkia tarvitaan turvalliseen, luotettavaan ja tehokkaaseen maakaasun toimittamiseen, ja maakaasutoimituksilla on elintärkeä rooli

Öljy ja maakaasu

Vedenpuhdistamoja on kahdenlaisia: käsittelemättömän viemäriveden puhdistuslaitokset ja jätevedenpuhdistuslaitokset

Teollisuuslaitokset

Scanweld valmistaa teräsrakenteita materiaalin kuljetusjärjestelmien tarpeisiin

Muut