Perinteiset sähköntuotantolaitokset ja lämpökeskukset

Fossiilista polttoainetta käyttävät sähkön- ja lämmöntuotantolaitokset käyttävät polttoaineena hiiltä, maakaasua ja/tai polttoöljyä

Scanweldilla on perusteellinen kokemus

Erilaisten sähköntuotantolaitosten rakentamisesta, putkijärjestelmistä ja kattavista laiteasennuksista kattiloiden ja niiden varusteiden valmistukseen, asentamiseen ja korjaamiseen.