Uusiutuvia energianlähteitä käyttävät voimalat

Uudistuva energia on nopeasti kasvava sektori

Uusien tuulivoima- ja aurinkopuistojen rakentaminen alkaa lähitulevaisuudessa.

Scanweld toimintaa näitä projekteja varten erilaisia teräsosia sekä rakentaa pienempiä tulivoimaloiden mastorakenteita.