Sertifikaadid

Scanweldil on ISO sertifikaadid

Ettevõte rakendab standardi ISO 9001, kohast kvaliteedijuhtimissüsteemi, standardi ISO 14001 kohast keskkonnajuhtimissüsteemi ning standardi OHSAS 18001, kohast töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi. Sertifikaadid on välja andnud tunnustatud katsetamis-, kontrollimis- ja sertifitseerimisorganisatsioon Bureau Veritas (BV).

Peale ISO sertifikaatide on Scanweldil ka Inspecta Estonia ASi antud sertifikaat, mis tõendab keevitustööde kvaliteedi vastavust standardile EN3834-2, ja sertifikaat, mis tõendab terastarindite tootmise kvaliteedi vastavust standardile EN1090-1 EXC2. Inspecta on samuti üks juhtivaid katsetamis-, kontrollimis- ja sertifitseerimisteenuseid pakkuvaid ettevõtteid Põhja-Euroopas.

Scanweldil on Soome Kiirgusturvakeskus STUK heakskiit kuni III ohutusklassi kuuluvate toru- ja montaažitööde teostamiseks ettevõtetele Fortum Power & Heat Oy ja Teollisuuden Voima Oy kuuluvates Soome suuremates tuumaelektrijaamades.

Scanweldi töötajatel on nõuetekohane kvalifikatsioon Eesti majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi loakohustuslike tegevusalade loendis sisalduvate projekteerimise, ehitamise, hoolduse, ülevaatuse, elektri- ja gaasitööde ning gaasi- ja surveseadmete paigaldamisega seotud tööde tegemiseks.

Scanweldil on SPSC heakskiit kuni 300 MW katelde paigaldamiseks Leedus.