Elektrijaamad ja katlamajad

Fossiilkütuseid kasutavas elektrijaamas toodetakse elektrit ja/või soojust fossiilkütuste, nt kivisöe, maagaasi või nafta põletamise teel

Scanweldil on erinevat tüüpi elektrijaamade ehitamise alal ulatuslikud kogemused

Alates torustikest ja erinevate seadmete paigaldamisest kuni katelde ja juurdekuuluvate osade valmistamise, paigaldamise ja remontimiseni.