Tööstusharud

Fossiilkütuseid kasutavas elektrijaamas toodetakse elektrit ja/või soojust fossiilkütuste, nt kivisöe, maagaasi või nafta põletamise

Energia

Gaasitorustikud tagavad gaasi ohutu, töökindla ja tõhusa transportimise ning need on iga riigi majanduse jaoks elulise tähtsusega kommunikatsioonid

Õli & gaas

Veepuhastusjaamu on peamiselt kahte liiki: töötlemata heitvee ja reoveepuhastusjaamad

Tööstusrajatised

Scanweld valmistab teraskonstruktsioone materjali teisaldussüsteemide jaoks

Muu