Kaasuputket

Kaasuputkia tarvitaan turvalliseen, luotettavaan ja tehokkaaseen maakaasun toimittamiseen, ja maakaasutoimituksilla on elintärkeä rooli miltei kaikkien maiden talouden ylläpitämisessä

Scanweldilla on kokemusta sekä valtuudet pystyttää ja huoltaa teräksestä ja muovista (PE) matala-, keski- ja korkeapainekaasuputkistoja.

Toimivien putkistojen turvalliseen sulkemiseen ja yhdistämiseen on Scanweldin laitevalikoimassa Ravetti S.R.L.:n suljinlaitteet.